Kompozycja swobodna (ogród nieformalny)

Charakteryzuje się brakiem symetrii a jej zadaniem jest „udawanie” natury (naturalne materiały, swobodne formy drzew). Taki układ będzie doskonałym rozwiązaniem dla działek o nieregularnych granicach czy znacznych spadkach terenu.

Zalety:
  • nieskoszona na czas trawa pozostanie dłużej niezauważalna,
  • możliwość zawarcia większej ilości obiektów spełniających różne funkcje,
  • większa swoboda w doborze roślinności.
Wady:
  • duże nakłady pracy związane z pielęgnacją ogrodu,
  • większa wiedza na temat roślin,
  • docelowy efekt wymaga dłuższego oczekiwania.

PRZYKŁAD: Ogród angielski

W ogrodzie angielskim dominuje malowniczość (sekretne przejścia, romantyczne zaułki itp.) oraz swoboda linii. Projektowanie traktuje się w tym przypadku jako ścisłą współpracę z naturą – ogrody angielskie z założenia projektowane były na wiele dziesiątków lat. W tego typu ogrodach możemy obserwować przenikanie się form ukształtowania terenu z formami drzew, krzewów i małej architektury.

« Style ogrodów
Kompozycja geometryczna ogrodu (ogród formalny) »