Regulamin korzystania z serwisu

Strona internetowa

Chcemy by serwis GardenPuzzle był źródłem pożytecznych informacji, przydatnym narzędziem oraz sympatycznym środowiskiem do wymiany poglądów i pomysłów dotyczących projektowania ogrodów. Ponieważ chcemy by wszyscy się tu dobrze czuli i nikt nie zrobił nikomu innemu krzywdy, wobec tego opracowaliśmy poniższe reguły. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację poniższych zasad.
 1. Operator serwisu
  1. Operatorem i właścicielem serwisu jest firma zarejestrowana pod nazwą Marek Rafałowicz z siedzibą w Szczecinie, ul. Hubalczyków 15, 70-776 Szczecin, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin pod numerem P/046192/08. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 526-237-85-87, Regon: 812490487.
 2. Warunki użytkowania
  1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu z poszanowaniem innych osób oraz obowiązującego prawa.
  2. Wersja podstawowa (bezpłatna) serwisu może być wykorzystywana tylko w celach niekomercyjnych.
  3. Zabronione jest:
   1. umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem (np. wzywających do nienawiści rasowej) jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety,
   2. umieszczanie przez użytkowników w serwisie materiałów naruszających prawem chronione dobra osób trzecich w szczególności naruszających czyjekolwiek prawa autorskie.
   3. wykorzystywanie przez użytkowników serwisu w celach komercyjnych lub promocyjnych w szczególności do wykorzystywania systemu do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści wprowadzonych przez użytkowników oraz zablokowania konta użytkownikom, w szczególności w przypadku złamania powyższych zasad.
 3. Prawa autorskie
  1. Prawa autorskie do serwisu, materiałów graficznych, dźwiękowych, tekstowych, wideo i innych należą do operatora serwisu i nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane w części ani w całości z wyjątkiem użytku osobistego.
  2. Umieszczając w serwisie swoje projekty, ich opisy, oraz komentarze, pytania i odpowiedzi i wszelkie inne materiały graficzne, dźwiękowe, tekstowe i wideo autorzy zgadzają się na nieodpłatne przekazanie wszelkich majątkowych praw autorskich do nich na rzecz operatora
 4. Ograniczenia odpowiedzialności
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. żadne szkody wynikłe w wyniku używania bądź nieużywania tego serwisu,
  2. treści publikowane przez użytkowników,
  3. błędy i przerwy w dostępności serwisu, włączając w to utratę danych
 6. Wersja płatna
  1. użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z rozszerzającej funkcjonalność serwisu płatnej wersji konta
  2. wersja płatna może być wykorzystywana przez użytkowników w celach komercyjnych
  3. w szczególności użytkownicy wersji płatnej uzyskują niewyłączną, ograniczoną licencję na gotowe wizualizacje projektów ogrodów, które są przypisane do ich konta, ograniczoną następującymi warunkami:
   1. użytkownik może kopiować, rozpowszechniać w sieci Internet oraz drukować gotowe wizualizacje ogrodów
   2. użytkownik może umieszczać gotowe wizualizacje w większych utworach
   3. użytkownik nie może usuwać logo GardenPuzzle z projektów
   4. licencja obejmuje tylko wygenerowaną w serwisie wizualizację jako całość; zabronione jest jej dalsze modyfikowanie, w szczególności jakiekolwiek wykorzystywanie wizualizacji pojedynczych roślin bądź akcesoriów
  4. operator nie odpowiada za działanie operatorów telefonii komórkowej, banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności.
  5. reklamacje dotyczące płatności lub funkcjonowania kont płatnych należy przesyłać na adres helpdesk@gardenpuzzle.pl
  6. operatorem płatności jest PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  7. Aby otrzymać fakturę za zakup należy w przeciągu maksymalnie 7 dni od zakupu wysłać email na adres helpdesk@gardenpuzzle.pl z danymi do faktury.
 7. Prywatność
  1. Staramy się chronić prywatność naszych użytkowników. Dane o użytkownikach nie zostaną ujawnione ani przekazane osobom trzecim poza sytuacjami, w których będziemy zmuszeni do tego przez obowiązujące prawo lub w sytuacji sprzedaży lub przekazania serwisu jako całości innemu podmiotowi.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie jest Operator Serwisu
  3. Przetwarzane dane obejmują:
   1. adres email, niezbędny do świadczenie usług, m. in. utrzymania konta, realizowania zamówień produktów płatnych, kontaktu związanego z wykonywaniem umowy
   2. imię i nazwisko w przypadku zakupu licencji programu na komputer
   3. adresu przy wybranych formach płatności
  4. Dane są przetwarzane w celu wykonywania umów, obsługi reklamacji i ewentualnych roszczeń, w celach analitycznych lub statystycznych
  5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich modyfikacji oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych (w tym przypadku może to uniemożliwić dalsze korzystanie z produktów)
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  7. W momencie dokonywania transakcji niezbędne dane osobowe zostaną przekazane do operatora płatności.
  8. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce użytkownika, w celu m.in. obsługi sesji (logowania). Dodatkowo w serwisie mogą być wykorzystywane pliki cookie podmiotów zewnętrznych, w celach gromadzenia statystyk wykorzystania serwisu (przy czym nie są przez nas gromadzone informacje o działaniach konkretnych użytkowników a jedynie dane zagregowane i anonimowe), dopasowywania reklam do zainteresowań użytkowników, czy usprawnienia działania elementów strony.
  9. Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. Jednocześnie informujemy, że w ustawieniach przeglądarki internetowej można zablokować stosowanie cookie, nie możemy jednak w takiej sytuacji zagwarantować poprawności działania naszego serwisu.
  10. Inne podmioty, np. Google, mogą wyświetlać reklamy GardenPuzzle. W celu dopasowania reklam na podstawie uprzednich odwiedzin użytkownika (remarketing) w serwisie GardenPuzzle serwisy te mogą wykorzystywać pliki cookie.
  11. Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystania plików cookie przez Google w celach remarketingu na tej stronie
 8. Powiadomienia emailowe
  1. Na podany przy rejestracji adres email będą wysyłane powiadomienia emailowe dotyczące funkcjonowania konta użytkownika w serwisie (potwierdzenia rejestracji, przedłużenia abonamentu, zbliżającego się terminu wygaśnięcia abonamentu itp) oraz informacyjne dotyczące zmian funkcjonalnych w serwisie.
  2. Rejestrując się w serwisie użytkownicy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym (np. o promocjach pakietów płatnych). Wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane do założenia konta.
  3. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym na stronie internetowej serwisu po zalogowaniu.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian do powyższego regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie w momencie opublikowania ich na tej stronie.
  2. Użytkownik może w każdym momencie zażądać usunięcia jego danych z serwisu poprzez przesłanie emaila na adres helpdesk@gardenpuzzle.pl. Skutkiem zaprzestania przetwarzania danych będzie zamknięcie konta użytkownika, utrata możliwości korzystania z opłaconych usług oraz usunięcie wszystkich jego projektów z serwerów operatora.

GardenPuzzle - wersja instalacyjna

Umowa licencyjna

Pobierając lub instalując program (aplikację, wersję instalacyjną, program "na komputer") GardenPuzzle ("Oprogramowanie") wyrażasz zgodę na warunki licencji opisane poniżej. Jeśli nie wyrażasz zgody na wszystkie opisane warunki, nie możesz używać Oprogramowania.
 1. Producent oprogramowania
  1. Producentem oprogramowania jest firma GardenPuzzle zarejestrowana pod nazwą Marek Rafałowicz z siedzibą w Szczecinie, ul. Hubalczyków 15, 70-776 Szczecin, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin pod numerem P/046192/08. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 526-237-85-87, Regon: 812490487.
 2. Oprogramowanie
  1. Producent oprogramowania udostępnia użytkownikom wersję narzędzia GardenPuzzle do zainstalowania na komputerze (nie wymagającą stałego dostępu do sieci internetowej), zwaną dalej oprogramowaniem.
  2. Oprogramowania wymaga dostępu do internetu w czasie instalacji.
  3. Użytkownik pobierając program na swój komputer wyraża zgodę na postanowienia niniejszej umowy licencyjnej.
 3. Warunki licencji
  1. Producent udziela użytkownikowi niewyłącznej, nieprzechodniej, bezterminowej licencji na użytkowanie programu (w przypadku zakupu dokonanego do maja 2020 włącznie; licencja dotyczy programu do wersji 1.12).
  2. Producent udziela użytkownikowi niewyłącznej, nieprzechodniej, terminowej licencji na użytkowanie programu (w przypadku zakupu dokonanego od czerwca 2020; dotyczy programu od wersji 2.0 wzwyż).
  3. Licencja na użytkowanie programu (od wersji 2.0 wzwyż) jest ważna tylko w okresie podczas którego użytkownik posiada płatną wersję konta w serwisie GardenPuzzle. Po wygaśnięciu płatnej wersji konta, wygasa również licencja na program GardenPuzzle.
  4. W ramach udzielonej licencji użytkownik może zainstalować oprogramowanie na dowolnej liczbie komputerów.
  5. Licencja udzielana jest imienna - użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać innym osobom oprogramowania.
  6. Po zainstalowaniu programu działa on w trybie nieaktywowanym. W tym trybie program może być wykorzystywany tylko w celach niekomercyjnych.
 4. Prawa autorskie
  1. Prawa autorskie do programu, serwisu internetowego, materiałów graficznych, dźwiękowych, tekstowych, wideo i innych należą do producenta oprogramowania. Materiały te nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane w części ani w całości.
  2. Producent oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne prawa i licencje do oprogramowania i że warunki tej licencji nie naruszają praw osób trzecich.
  3. Poniższa licencja nie obejmuje udzielenia użytkownikowi praw do kodu źródłowego programu.
  4. Poniższa licencja nie obejmuje udzielenia użytkownikowi żadnych praw do elementów graficznych będących jego składową.
 5. Ograniczenia odpowiedzialności
 6. Producent oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. żadne szkody wynikłe w wyniku używania bądź nieużywania tego programu,
  2. błędy i przerwy w działaniu programu, włączając w to utratę danych
 7. Aktywacja - wersja płatna
  1. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności programu należy go aktywować.
  2. Kod aktywacyjny może być pobrany tylko ze strony serwisu internetowego GardenPuzzle po dokonaniu zapłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  3. Kod generowany jest indywidualnie dla każdego użytkownika i jest ważny bezterminowo (dotyczy programu do wersji 1.12 włącznie).
  4. Kod generowany jest indywidualnie dla każdego użytkownika i jest ważny tylko w okresie ważności płatnego konta w serwisie GardenPuzzle (dotyczy programu od wersji 2.0 wzwyż).
  5. Do wygenerowania kodu aktywacyjnego niezbędne jest podanie imienia i nazwiska. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane.
  6. Aktywowana wersja programu może być wykorzystywana przez użytkowników w celach komercyjnych
  7. Na potrzeby przeprowadzenia transakcji zakupu kodu aktywacyjnego użytkownik zobowiązany jest podać swoje dane osobowe.
  8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie jest Operator Serwisu
  9. Przetwarzane dane obejmują:
   1. adres email, niezbędny do świadczenie usług, m. in. realizowania zamówień produktów płatnych, kontaktu związanego z wykonywaniem umowy
   2. imię i nazwisko w celu wystawienia licencji do programu na komputer
   3. adresu przy wybranych formach płatności
  10. W momencie dokonywania transakcji niezbędne dane osobowe zostaną przekazane do operatora płatności.
  11. Dane są przetwarzane w celu wykonywania umów, obsługi reklamacji i ewentualnych roszczeń, w celach analitycznych lub statystycznych
  12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich modyfikacji oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych (w tym przypadku może to uniemożliwić dalsze korzystanie z produktów)
  13. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  14. Producent nie odpowiada za działanie operatorów telefonii komórkowej, banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności.
  15. Reklamacje dotyczące płatności lub funkcjonowania kont płatnych należy przesyłać na adres helpdesk@gardenpuzzle.pl
  16. operatorem płatności jest PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  17. Aby otrzymać fakturę za zakup należy w przeciągu maksymalnie 7 dni od zakupu wysłać email na adres helpdesk@gardenpuzzle.pl z danymi do faktury.
 8. Oświadczenie użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania kodu aktywacyjnego innym osobom.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania oprogramowania innym osobom.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do nie analizowania kodu oprogramowania ani jego sposobu działania, dekompilacji, wprowadzania zmian i innego działania, naruszającego integralność oprogramowania lub naruszającego prawa autorskie producenta.
  4. Producent zastrzega sobie prawo zdalnego wyłączenia oprogramowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika warunków licencji.
 9. Prywatność
 10. Staramy się chronić prywatność naszych użytkowników. Dane o użytkownikach nie zostaną ujawnione ani przekazane osobom trzecim poza sytuacjami, w których będziemy zmuszeni do tego przez obowiązujące prawo lub w sytuacji sprzedaży lub przekazania serwisu jako całości innemu podmiotowi.
 11. Powiadomienia emailowe
  1. Na podany przy zakupie programu adres emailowy będą wysyłane powiadomienia związane z funkcjonowaniem programu (np. z potwierdzeniem prawidłowego dokonania zakupu wersji płatnej lub z informacją o kodzie aktywacyjnym uruchamiającym pełny dostęp do programu itp) oraz ważne informacyjne dotyczące zmian funkcjonalnych w programie.

Zaprojektuj swój ogród w 5 minut!

Wypróbuj demo lub Kup teraz